Óvoda


Miért hoztuk létre az óvodát?


A régi óvoda és a parókia épülete
A mintegy 2000 lelket számláló Zilah-Ligeti Református Egyházközség egy olyan lakótelepi közösséget fog össze, amely többnyire a 80-as években, az iparosítás folytán költözött be vidékről. Ennek megfelelően demográfiailag meglehetősen komplex. Homogén, mert a gyülekezet többségét a 30-as, 40-es, 50-es generáció alkotja valamint ezek gyermekei. Heterogén, mivel a Szilágyság szinte minden faluja „képviselteti” magát. A gyülekezet tagjai egy sajátos „kettős identitással” rendelkeznek: kötődnek még a vidéki, „otthoni” gyökerekhez, ugyanakkor keresik helyüket a városi, „itthoni” közegben. Ez a kettősség azonban sok esetben identitászavarhoz vezet, amely a asszimiláció (a többségi nemzetbe való beolvadás) melegágya. Következésképpen a vallási közösségnek itt nemcsak hitéleti , hanem identitásőrző, -erősítő, -építő jellege is van. Különösen hangsúlyos ez a szolgálat a gyermek- és ifjúsági munkában, és értelemszerűen a felekezeti oktatásban. A gyülekezet összetételét figyelembe véve kezdettől prioritásként kezelte az egyházközség vezetősége egy gyülekezeti óvoda létrehozását. 
Csoportkép a Mikulással

Mikortól, hol és hogyan működik?


Ez a terv 2006-ban valósult meg, amikor óvodánk megnyitotta kapuit. Az óvoda hivatalos, állami intézményi hátterét a Zilahi Református Wesselényi Kollégium adja, mivel ennek intézményi ernyője alá tartozunk, biztosítva van egy minimális állami támogatás, amely két óvodapedagógus fizetésének és a működési közköltségek egy részének a fedezésére elég. 


Az óvodának helyet biztosító épület a gyülekezet tulajdona, ennek karbantartási költségei is a gyülekezetre hárulnak, valamint ugyancsak az egyház biztosítja a felszerelést, bútorzatot, didaktikai anyagokat, a kisegítő személyzet (dajkák, gondozó) fizetését valamint a szegény családokból érkező gyermekek étkeztetését.

Az óvoda két csoportjába a 2016-17-es iskolai évben 52 gyermeket írattak be.
Ünnepélyeinket a templomban tartjuk

Óvodapedagógusok: Antal Erika és Varga Borbála
Dajkák: Deák Mária és Kelemen Erzsébet
További képek az óvoda életéből:
Évzáró ünnepély

Farsang


AZ ÚJ ÓVODA


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése